Wendy: snel schakelen en korte lijnen

Wendy


Van uitzendkracht bij Radar doorgroeien naar persoonlijk begeleider, gespecialiseerd begeleider, senior gespecialiseerd begeleider (sgb’er) en management trainee. Wendy bewijst dat het kan. “Het vertrouwen dat er 14 jaar geleden in mij was, dat gevoel voel ik nog steeds.”

In 2019 is Wendy gestart met haar nieuwe functie als sgb’er. Een functie die daarvoor nog niet bestond bij cluster Maastricht. “Samen met mijn collega hebben we de rol van een sgb’er vormgegeven binnen ons cluster. We hebben de afgelopen tijd samen met het cluster Heuvelland hard gewerkt aan de doorontwikkeling. Eerst waren we met z’n 2-en en nu zijn we gegroeid tot een team van vijf! Dat biedt ons nieuwe mogelijkheden om de zorg voor onze cliënten nog beter te organiseren.” Daarnaast is ze recentelijk gestart bij een ander cluster als management trainee. “Daar leer ik wat de managementtaken zijn bij Radar met als doel om in zo’n anderhalf jaar door te groeien naar de functie van manager.”

Als Wendy vertelt over haar alledaagse bezigheden, blijkt wel hoe afwisselend haar werkdagen ingevuld zijn. Ze ondersteunt momenteel op 2 integrale teams, dat zijn 6 locaties en 1 ambulante team. Dagelijks heeft ze contact met begeleiders, gedragskundigen, cliënten en mensen uit haar netwerk. “Ik heb echt een ondersteunende en coachende rol voor mijn collega’s. Ik sluit bijvoorbeeld aan bij de dialooggesprekken tussen een begeleider en cliënt. Of denk bij een specifieke casus of cliëntvraag na over hoe dit vraagstuk het beste kan oppakken. Ook ik beoordeel of indicaties bij cliënten nog kloppen, om te zien of een indicatie moet worden op- of afgeschaald. En als dat zo is dan zorg ik dat het wordt opgepakt.”

De verlengde arm van de gedragskundige
Wendy werkt nauw samen met de gedragskundige. Ze houden elkaar op de hoogte van alles wat er daar speelt. Bijvoorbeeld over hoe bepaalde behandelingen gaan of hoe het met cliënten gaat? Ook kunnen ze veel van elkaars ervaring leren. “Ik leer veel van de gedragskundige over oorzaken van gedragsproblemen. Ze hebben een hele andere achtergrond dan ik. Ze kunnen van mij juist weer leren over hoe bepaalde zorgprocessen of protocollen lopen. Daar weet ik dan weer veel van af.”

De sgb’er en de gedragskundigen vullen elkaar dus goed aan. “Het grootste voordeel vind ik dat er snel geschakeld kan worden als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een complexe vraag of een moeilijke casus. De lijnen zijn veel korter dan een paar jaar geleden toen de functie sgb nog niet bestond. Ze noemen sgb’ers ook wel de verlengde arm van een gedragskundige. Want ik neem een heleboel werk van de gedragskundige uithanden. Specifieke vragen van begeleiders komen nu vaak eerst bij mij terecht. Op het moment dat ik vastloop of als er een complexe casus is waarbij ik moet opschalen, dan kan ik bij de gedragskundige aankloppen voor advies. Dat is erg prettig.”

Wendy vertelt dat ze vooral de afwisseling van haar werk en de uitdagende doelgroepen bij Radar zo leuk vindt. “Ik werk met zo veel verschillende mensen samen, dat maakt het werk zo uitdagend. Elke dag is weer anders. Het meest waardevolle vind ik dat ik er kan zijn voor mijn collega’s. Dat ik ze kan ondersteunen. Dat komt uiteindelijk tegoed aan de zorg van de cliënten. En daarvoor doen we het uiteindelijk allemaal.”