Begeleider Minou: met de juiste ondersteuning de mooiste dromen waarmaken

Peuterspeelzaal De Rupsjes (onderdeel van BMV Bronsheim) in Brunssum is speciaal voor kinderen van 2 tot 5 jaar die extra zorg en begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling of gedragsproblematiek. Soms is er een medische oorzaak. Aiden heeft op zijn reguliere peuterspeelzaal gedragsproblemen en moeite met samenspelen. Minou is zijn (voormalige) peuterspeelzaalbegeleidster en thuisbegeleidster.

“Aan de hand van Aidens gedrags en eenzijdig spel op zijn reguliere peuterspeelzaal, heeft een Radar-coach gekeken welke hulp we Aiden kunnen bieden. Na een gesprek met Rebecca, Aidens moeder, is hij bij peuterspeelzaal de Rupsjes begonnen. Er is gekozen voor een samenwerking tussen zijn reguliere peuterspeelzaal en de Rupsjes. Aiden ging een dag in de week naar zijn reguliere peuterspeelzaal en een dag in de week naar de Rupsjes. Die combinatie heeft Aiden heel erg geholpen.” Minou komt ook regelmatig thuis bij Rebecca en Aiden. “Op deze manier konden Rebecca en ik samen bekijken welke aanpak op de peuterspeelzaal en thuis werkt. We kwamen er op deze manier achter waarom Aiden woede-uitbarstingen krijgt. Wat bleek: er was iets onduidelijk voor hem. Daar hebben wij weer van geleerd. Nu spelen we in op zijn behoeften, thuis en op de peuterspeelzaal. Voor hem was dat een topcombinatie. Dat heeft van Aiden een ander kind gemaakt en we zien alleen maar positieve ontwikkelingen”, vertelt Minou trots.

Iedereen in hun kracht zetten
In de begeleiding staat structuur, duidelijkheid, grenzen en positieve aandacht centraal. Voor Aiden is ook het contact met andere kinderen heel belangrijk. Het liefst speelt hij alleen met de treinen. Om vooraf gestelde doelen te bereiken, zetten we de kinderen in hun kracht wat ze goed kunnen en kijken we naar wat zij nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.” Het is overduidelijk dat Minou en Rebecca enorm trots zijn op de stappen die Aiden heeft gezet. “Het gaat zelfs zo goed met Aiden, dat hij op regulier onderwijs is gaan oefenen. In het begin was dit moeilijk, maar in samenwerking met de basisschool weten we aan welke puntjes we nog moeten werken. Niemand had verwacht dat Aiden op regulier onderwijs had mogen oefenen, maar we zijn ervan overtuigd dat hij straks volledig naar het regulier onderwijs gaat.”

Aandachtig luisteren naar wat iemand nodig heeft
Structuur en samenwerking tussen betrokken organisaties is enorm belangrijk voor het succes van de begeleiding. Als experts in ons gebied worden we vrij gelaten om dingen te organiseren zoals wij denken dat juist is. We hebben ook een prettige samenwerking met de gemeente. Als wij meer begeleiding nodig hebben om doelen te halen, dan denken zij mee hoe we dat kunnen realiseren."

Rebecca (mama van Aiden): bergen verzetten met de juiste begeleiding en dat beetje extra lef

“Op de peuterspeelzaal hebben ze een gedragsprobleem bij Aiden gesignaleerd. Hij vond het moeilijk om te luisteren, stilzitten, met andere kinderen spelen en hij had driftbuien. Hij kon wel een uur op de grond met de trein spelen. Thuis merkte ik niet zo veel van zijn gedrag. Hij is een hele lieve en behulpzame jongen. Toen is Aiden gestart met de combinatie reguliere peuterspeelzaal en de Rupsjes. In het begin hadden we wat moeite met alle veranderingen, maar naar verloop van tijd zijn we aan de combinatie gewend. Nu is hij zelfs helemaal in z’n element.”

De hulp vanuit de Rupsjes, een sociaal emotioneel onderzoek en het opvolgen van adviezen werkt positief voor Aiden. “Sinds ik veel adviezen van Minou heb opgevolgd, botsen Aiden en ik niet meer zoveel. Met hulp van logopedie is hij zich beter verstaanbaar gaan maken. Nu zijn we beiden rustiger en heeft Aiden geen woedeaanvallen meer. We zijn er gaandeweg achter gekomen welke aanpak voor hem werkt, ook als hij tijdens grote veranderingen weer terugvalt in zijn oude gedrag. We moeten blijven werken aan zijn ontwikkeling door continu opnieuw te bekijken wat Aiden nodig heeft. Als we dat blijven doen, dan komt het helemaal goed. Met de begeleiding die ik vanuit Radar krijgt, voel ik me heel erg geholpen. Dat is ook te zien aan Aidens gedrag, ik ben enorm trots dat hij nu meer rust heeft.”

Elke moeder is trots op haar kind, maar nog een beetje trotser als haar zoon grote obstakels overwint. “Mijn doel en wens voor Aiden is dat hij naar het regulier onderwijs gaat en dat hij zich ook daar zichzelf kan blijven. Ik zie dat wel gebeuren.”

---

UPDATE: Dit interview is van een tijdje geleden. En YES, inmiddels is Aiden doorgestroomd naar het regulier basisonderwijs. Supergoed van Aiden en mama Rebecca!!