Gedragskundige Jordan: kleine vooruitgangen maken mijn werk zo waardevol 

Jordan


Jordan werkt sinds 2019 als gedragskundige bij Radar. Hij werkt bij verschillende woonvormen in Maastricht. Jordan vindt zijn werk divers, juist dat dat spreekt hem zo aan. Dagelijks is hij in contact met begeleiders, cliënten maar ook met managers van woonvoorzieningen om te zien hoe het er gaat. “Ik geef begeleiders handvatten hoe ze het beste om kunnen gaan met gedrag van cliënten, maar ik ga ook een-op-een met een cliënt aan de slag. Dan hebben we bijvoorbeeld een behandelgesprek. Het kan ook gebeuren dat ik plotseling bij een crisismoment wordt ingeschakeld. Dat onverwachte aspect, dat maakt mijn werk zo leuk. Geen dag is hetzelfde.”

Jordan vertelt hoe belangrijk de samenwerking met onder meer een senior gespecialiseerd begeleider is. “Om mijn werk als gedragskundige goed te kunnen doen, heb ik voldoende tijd en vrijheid nodig om mij te kunnen richten op behandelingen, onderzoek of ondersteuning van mijn team. Een sgb’er neemt mij veel werk uithanden want ik hoef niet meer op alle cliëntvragen van begeleiders te antwoorden. Ze zijn daarom een belangrijke schakel naarmate een casus complexer wordt.”

De samenwerking met de sgb’ers vindt Jordan heel prettig. Ze staan in nauw contact. “De sgb‘er houdt mij op de hoogte van alles wat er speelt op de woonvormen waar wij samenwerken. Dat is fijn, want ik ben vanwege mijn behandelingen minder vaak aanwezig. Ook kan ik van de sgb’er veel leren over bijvoorbeeld het zorgproces gerelateerde zaken, zoals dialooggesprekken. Het is dus geen eenrichtingsverkeer tussen ons. We hebben echt iets aan elkaars expertise en ervaring.”

Wanneer er een complexe casus is, wordt Jordan er door de sgb’er bij betrokken. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld of een hechtingsproblematiek is het protocol dat er een gedragskundige wordt ingeschakeld. Op deze manier kan er voor de cliënt de beste oplossing worden gezocht. “Als een cliënt heftige hechtingsproblemen heeft, dan is er vaak ook geen vertrouwen in de persoonlijk begeleider of in de behandeling. Door rustige gesprekken probeer ik stapje voor stapje het vertrouwen te winnen. Als dat dan lukt en er vooruitgang te zien is, dan weet je waarvoor je het allemaal doet!”

Werken bij Radar bevalt Jordan goed. Vooral de flexibiliteit om zelf te bepalen hoe hij zijn dagelijkse werkzaamheden invult, is prettig. “Ik kan elke dag zelf beslissen wat prioriteit heeft en dat dan ook daadwerkelijk gaan doen. Op deze manier kan ik goed mijn werk doen.” Daarnaast vindt Jordan het fijn dat er geen hiërarchie-gevoel is binnen zijn team. “We zijn allemaal heel benaderbaar en helpen elkaar waar dat kan. Juist dat zorgt ervoor dat we cliënten beter kunnen helpen.”